تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله تک لایه آذین - PN20 ۱۴۲,۷۳۰ ریال آذین لوله
۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۲۲۴,۳۳۰ ریال آذین لوله
۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۴۲۱,۶۸۰ ریال آذین لوله
۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۷۲۱,۹۳۰ ریال آذین لوله
۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۱,۱۷۱,۰۶۰ ریال آذین لوله
۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۱,۸۷۵,۱۸۰ ریال آذین لوله
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۲,۷۰۸,۲۵۰ ریال آذین لوله
۷۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۳,۹۳۶,۲۷۰ ریال آذین لوله
۹۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۵,۹۵۸,۲۶۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله تک لایه آذین - PN20 ۷,۸۶۹,۳۳۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+