تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تک لایه آذین ۱۵,۷۶۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۲۱,۰۳۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۳۳,۱۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۶۱,۱۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۱۰۸,۹۵۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۲۷۸,۱۱۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۱۷۸,۷۱۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۴۹۵,۸۷۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۷۶۵,۹۹۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بوشن تک لایه آذین ۱,۰۵۲,۳۴۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+