تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تک لایه۲۰mm آذین ۱۸,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۲۵mm آذین ۲۴,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۳۲mm آذین ۳۸,۳۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه ۴۰mmآذین ۷۱,۱۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۵۰mm آذین ۱۲۲,۴۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۶۳ mm آذین ۲۰۷,۸۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۷۵mm آذین ۳۱۲,۷۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۹۰mm آذین ۵۲۷,۶۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایهmm110 آذین ۸۱۷,۸۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تک لایه۱۲۵mm آذین ۱,۱۰۵,۵۰۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________