تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۲۰ آذین ۱۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۳۲*۲۰ آذین ۲۱,۷۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه ۲۵*۳۲ آذین ۲۴,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۴۰*۲۰ آذین ۳۶,۴۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۴۰*۳۲ آذین ۴۸,۲۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۴۰ آذین ۳۹,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۵۰*۲۰ آذین ۵۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۵۰ آذین ۵۵,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۳۲*۵۰ آذین ۵۸,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بوشن تبدیل تک لایه۵۰*۴۰ آذین ۶۸,۵۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________