تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۱۶,۶۲۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۱,۰۲۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۳,۵۵۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۳۵,۳۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۳۸,۰۷۰ ریال آذین لوله
۲۵*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۴۶,۸۵۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۵۴,۶۱۰ ریال آذین لوله
۵۰*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۵۵,۱۴۰ ریال آذین لوله
۲۵*۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۵۸,۶۶۰ ریال آذین لوله
۳۲*۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن تبدیل تک لایه آذین ۶۹,۳۱۰ ریال آذین لوله
۵۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+