تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۲۰ آذین ۱۶,۶۲۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۳۲*۲۰ آذین ۲۱,۰۲۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه ۲۵*۳۲ آذین ۲۳,۵۵۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۴۰*۲۰ آذین ۳۵,۳۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۴۰ آذین ۳۸,۰۷۰ ریال آذین لوله
۲۵*۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۴۰*۳۲ آذین ۴۶,۸۵۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۵۰*۲۰ آذین ۵۴,۶۱۰ ریال آذین لوله
۵۰*۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۵۰ آذین ۵۵,۱۴۰ ریال آذین لوله
۲۵*۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۳۲*۵۰ آذین ۵۸,۶۶۰ ریال آذین لوله
۳۲*۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
بوشن تبدیل تک لایه۵۰*۴۰ آذین ۶۹,۳۱۰ ریال آذین لوله
۵۰*۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید