تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۹۰ درجه تک لایه۲۰mm آذین ۲۵,۸۸۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه ۲۵ میلیمترآذین ۳۸,۳۵۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه ۳۲ میلیمترآذین ۵۹,۶۵۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۴۰ میلیمترآذین ۱۱۵,۴۹۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۵۰ میلیمترآذین ۱۹۹,۵۳۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۶۳ میلیمترآذین ۳۵۰,۶۷۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۷۵ میلیمترآذین ۵۳۶,۲۹۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۹۰ میلیمترآذین ۹۷۹,۲۷۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۱۱۰ میلیمترآذین ۱,۵۳۱,۴۴۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
زانو۹۰ درجه تک لایه۱۲۵ میلیمترآذین ۲,۴۴۱,۶۹۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید