تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۲۵,۸۸۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۳۸,۳۵۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۵۹,۶۵۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۱۱۵,۴۹۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۱۹۹,۵۳۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۳۵۰,۶۷۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۵۳۶,۲۹۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۹۷۹,۲۷۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۱,۵۳۱,۴۴۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو۹۰ درجه تک لایه آذین ۲,۴۴۱,۶۹۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+