تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین ۲۳,۲۱۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین ۳۴,۹۵۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین ۵۸,۲۱۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین ۱۰۵,۳۸۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین ۱۷۹,۵۷۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین ۲۳۸,۵۳۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+