تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵ درجه ۲۰mm تک لایه آذین ۲۴,۸۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانو ۴۵ درجه۲۵mm تک لایه آذین ۳۶,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانو ۴۵ درجه۳۲mm تک لایه آذین ۵۹,۰۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانو ۴۵ درجه ۴۰mm تک لایه آذین ۱۰۲,۷۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانو ۴۵ درجه ۶۳ mm تک لایه آذین ۲۴۲,۵۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانو ۴۵ درجه۵۰ mm تک لایه آذین ۱۷۷,۲۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________