تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تک لایه ۲۰ mm آذین ۳۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه ۲۵mm آذین ۴۹,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه۳۲mm آذین ۷۵,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه ۴۰mm تک لایه آذین ۱۴۵,۳۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه۶۳mm آذین ۴۵۷,۴۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه ۵۰mm آذین ۲۴۵,۱۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه۷۵ mm آذین ۷۵۳,۴۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه۹۰mm آذین ۱,۲۹۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه تک لایه۱۱۰mm آذین ۱,۹۶۰,۱۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه سه کنج تک لایه آذین ۴۲,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________