تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تک لایه آذین ۳۳,۰۴۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۴۶,۰۹۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۷۰,۸۵۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۱۳۸,۶۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۲۲۹,۷۶۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۴۱۸,۳۶۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۷۱۸,۹۲۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۱,۳۶۲,۰۶۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۱,۹۳۱,۵۲۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سه راه تک لایه آذین ۲,۸۹۰,۴۸۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+