تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل تک لایه۲۰*۲۰*۲۵ آذین ۳۹,۸۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۰*۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۲۵*۲۰*۲۵ آذین ۴۰,۷۳۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰*۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۲۰*۲۵*۲۵ آذین ۵۳,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۵*۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۲۰*۲۰*۳۲ آذین ۶۲,۵۱۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۰*۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۳۲*۲۵*۳۲ آذین ۷۰,۵۵۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۵*۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۴۰*۲۰*۴۰ آذین ۱۱۳,۲۱۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰*۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۳۲*۲۰*۳۲ آذین ۶۳,۵۶۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰*۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۴۰*۲۵*۴۰ آذین ۱۱۸,۸۹۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۵*۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۴۰*۳۲*۴۰ آذین ۱۲۶,۱۵۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲*۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سه راه تبدیل تک لایه۵۰*۳۲*۵۰ آذین ۱۸۶,۹۸۰ ریال آذین لوله
۵۰*۳۲*۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید