تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۳۶,۴۲۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۳۷,۲۷۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۴۸,۸۹۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۵*۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۵۷,۵۲۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۵۸,۳۵۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۶۴,۴۷۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۵*۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۱۰۴,۰۷۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۱۰۹,۱۳۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۵*۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۱۱۵,۹۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲*۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
سه راه تبدیل تک لایه آذین ۱۷۱,۰۴۰ ریال آذین لوله
۵۰*۳۲*۵۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+