تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش تک لایه آذین لوله ۱۳,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۱۸,۳۱۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۲۴,۶۵۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۴۱,۲۳۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۷۸,۳۴۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۱۶۴,۸۶۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۲۵۰,۱۹۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۳۷۱,۳۳۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درپوش تک لایه آذین لوله ۶۱۳,۳۴۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+