تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش تک لایه۲۰mm آذین لوله ۱۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش تک لایه۲۵ mm آذین لوله ۲۱,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش تک لایه۳۲ mm آذین لوله ۲۸,۷۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش تک لایه۴۰mm آذین لوله ۴۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش تک لایه ۶۳ mm آذین لوله ۱۸۲,۳۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش تک لایه۵۰ mm آذین لوله ۸۵,۳۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش تک لایه ۷۵mm آذین لوله ۲۶۵,۶۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش۹۰mm تک لایه آذین لوله ۴۱۴,۶۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
درپوش۱۱۰ mm تک لایه آذین لوله ۶۷۰,۷۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________