تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۱۱۸,۰۵۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۱۲۴,۲۶۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۱۶۲,۶۴۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۲۵۳,۶۷۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۱۷۰,۲۷۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۷۷۴,۱۲۰ ریال آذین لوله
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۶۸۴,۱۷۰ ریال آذین لوله
۴۰*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۱,۶۷۷,۵۹۰ ریال آذین لوله
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۴,۶۱۵,۲۹۰ ریال آذین لوله
۹۰*۳ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
بوشن یکسرفلزی آذین - لوله و اتصالات آذین ۲,۳۱۱,۲۴۰ ریال آذین لوله
۷۵*۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+