تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن یکسرفلزی۲۰*"۱/۲آذین ۱۱۸,۰۵۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی۲۵*"۱/۲ آذین ۱۲۴,۲۶۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی۲۰*"۳/۴ آذین ۱۶۲,۶۴۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی ۳۲*"۱ آذین ۲۵۳,۶۷۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی۲۵*"۳/۴ آذین ۱۷۰,۲۷۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی ۵۰*"۱/۲ ۱آذین ۷۷۴,۱۲۰ ریال آذین لوله
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی ۴۰*"۱/۴ ۱آذین ۶۸۴,۱۷۰ ریال آذین لوله
۴۰*۱/۴ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی۶۳*"۲ آذین ۱,۶۷۷,۵۹۰ ریال آذین لوله
۶۳*۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی ۹۰*"۳ آذین ۴,۶۱۵,۲۹۰ ریال آذین لوله
۹۰*۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بوشن یکسرفلزی۷۵*"۱/۲ ۲ آذین ۲,۳۱۱,۲۴۰ ریال آذین لوله
۷۵*۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید