تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی یکسرفلزی۲۰*"۱/۲ آذین ۲۴۷,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی۲۰*"۳/۴ آذین ۲۸۲,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی ۲۵*"۱/۲ آذین ۲۴۱,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی۲۵*"۳/۴ آذین ۲۸۱,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی۴۰*"۱/۴ ۱ آذین ۱,۲۴۷,۵۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۱/۴ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی ۵۰*"۱/۲ ۱آذین ۱,۵۱۱,۶۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی۳۲*"۱ آذین ۴۸۱,۱۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مغزی یکسرفلزی۶۳*"۲ آذین ۲,۹۷۰,۸۰۰ ریال آذین لوله
۶۳*۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________