تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۱۸۵,۷۵۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۲۲۳,۵۲۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۱۸۷,۴۷۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۲۲۷,۸۲۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۳۷۳,۴۷۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۹۹۳,۹۶۰ ریال آذین لوله
۴۰*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۱,۲۲۳,۳۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مغزی یکسرفلزی آذین- لوله و اتصالات آذین ۲,۳۸۳,۲۴۰ ریال آذین لوله
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+