تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانویکسربوشن فلزی - آذین لوله ۱۲۶,۱۲۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانویکسربوشن فلزی - آذین لوله ۱۶۷,۴۳۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانویکسربوشن فلزی - آذین لوله ۱۲۷,۲۶۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانویکسربوشن فلزی - آذین لوله ۱۷۱,۱۶۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانویکسربوشن فلزی - آذین لوله ۱۷۳,۵۸۰ ریال آذین لوله
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانویکسربوشن فلزی - آذین لوله ۲۶۱,۵۷۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانوبوشن فلزی زوج - لوله و اتصالات زوج ۳۰۹,۰۵۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانوبوشن فلزی زوج - لوله و اتصالات زوج ۳۴۲,۱۲۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زانویی زوج رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر یکسربوشن فلزی - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۳۷۸,۷۹۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+