تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانویکسربوشن فلزی ۲۰*"۱/۲ آذین ۱۷۳,۸۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانویکسربوشن فلزی ۲۰*"۳/۴ آذین ۲۱۶,۸۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانویکسربوشن فلزی ۲۵*"۱/۲ آذین ۱۷۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانویکسربوشن فلزی ۲۵*"۳/۴ آذین ۲۲۴,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانویکسربوشن فلزی۳۲*"۳/۴ آذین ۲۲۶,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانویکسربوشن فلزی ۳۲*"۱ تک لایه آذین ۳۳۸,۲۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانوبوشن فلزی زوج ۲۰*"۱/۲ آذین ۴۰۹,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانوبوشن فلزی زوج ۲۵*"۱/۲ آذین ۴۴۷,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زانویی زوج رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر یکسربوشن فلزی۲۰*"۱/۲تک لایه آذین ۵۰۳,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________