تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه بوشن فلزی ۲۰*"۱/۲آذین ۱۷۴,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه بوشن فلزی ۲۰*"۳/۴ آذین ۲۱۶,۰۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه بوشن فلزی ۲۵*"۱/۲ آذین ۲۰۲,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه بوشن فلزی ۲۵*"۳/۴ آذین ۲۳۲,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه بوشن فلزی ۳۲*"۱ آذین ۳۷۶,۶۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سه راه مغزی فلزی ۲۰*"۱/۲ آذین ۲۶۶,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________