تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست لوله آذین - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۴,۶۴۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بست لوله آذین - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۵,۳۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بست لوله آذین - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۹,۶۴۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بست لوله آذین - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۱۳,۴۳۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بست زوج سفید آذین - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۷,۵۴۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بست زوج سفید آذین - لوله و اتصالات تک لایه آذین ۸,۶۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید