تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست لوله ۲۰ mm آذین ۴,۶۴۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
بست لوله ۲۵ mm آذین ۵,۳۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
بست لوله ۳۲ mm آذین ۹,۶۴۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
بست لوله ۴۰ mm آذین ۱۳,۴۳۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
بست زوج سفید ۲۰ mm آذین ۷,۵۴۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
بست زوج سفید ۲۵ mm آذین ۸,۶۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________