تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش (۱/۲) رزوه دار۲۰ mm آذین ۸,۲۶۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش (۳/۴) رزوه دار۲۵ mm آذین ۱۲,۳۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش (۱) رزوه دار ۳۲ mm آذین ۲۱,۹۹۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۱/۲) پایه کوتاه اورینگ دار۲۰ mm آذین ۱۱,۶۵۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۱/۲) پایه بلندقرمز۲۰ mm آذین ۸,۹۷۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۳/۴) پایه کوتاه اورینگ دار۲۵ mm آذین ۱۷,۶۷۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۳/۴) پایه بلندقرمز۲۵ mm آذین ۱۷,۶۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۱) پایه بلندقرمز۳۲ mm آذین ۲۹,۲۵۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۱/۲) پایه بلند آبی ۲۰ mm آذین ۸,۹۷۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
درپوش رزوه دار(۳/۴) پایه بلند آبی۲۵ mm آذین ۱۷,۶۶۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید