تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله تک لایه آذین ۲۰mm ۱۴۶,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  PN20
لوله تک لایه آذین ۲۵mm ۲۳۰,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین ۳۲mm ۴۳۳,۸۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین۴۰mm ۷۸۳,۷۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین۵۰mm ۱,۲۶۰,۸۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین ۶۳mm ۲,۰۳۵,۸۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین ۷۵mm ۲,۹۱۸,۶۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین۹۰mm ۴,۲۴۹,۰۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین۱۱۰mm ۶,۴۰۸,۸۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20
لوله تک لایه آذین ۱۲۵mm ۸,۵۱۴,۸۰۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ PN20

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________