تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۳۵,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۲,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۴۷۷,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۶۸,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۵۷۵,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+