تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۳۵۷,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۶۶۸,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۵۱۹,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲,۲۰۲,۵۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+