تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۳۰ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۵۳,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانو ۳۰ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۴۳۴,۴۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانو ۳۰ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۸۷۴,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+