تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۶۷درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۶,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
زانو ۶۷درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۰۶۵,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+