تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۱۸,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۷۴,۸۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۴۲۵,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۹۳۵,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۲۶۳,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲,۵۹۱,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
زانو ۴۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱۵,۹۰۳,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ( دست ساز) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+