تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۴۱۹,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۵۱۰,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۸۸۱,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۹۰۰,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲,۷۱۷,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۳۴,۰۰۷,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+