تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۶۹۶,۱۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۷۹,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۴۲۱,۵۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲,۳۵۰,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۳,۷۲۵,۴۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۱,۴۶۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+