تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۸۷۷,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۶۰۲,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲,۴۸۳,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۳,۹۴۲,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+