تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
دریچه بازدید پوشفیت پروتکت پلیران ۲۴۷,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ (دریچه ۶۳) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
دریچه بازدید پوشفیت پروتکت پلیران ۳۱۰,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ (دریچه ۶۳) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
دریچه بازدید پوشفیت پروتکت پلیران ۵۹۸,۹۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
دریچه بازدید پوشفیت پروتکت پلیران ۹۱۵,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ (دریچه ۱۱۰) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
دریچه بازدید پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۵۰,۰۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ (دریچه ۱۱۰) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+