تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۲۳۱,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰/۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۳۴۸,۳۴۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۵۶۴,۶۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۶۰۳,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۸۷۴,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۵۳۲,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰/۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تبدیل پوشفیت پروتکت پلیران ۱۲,۷۹۷,۰۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+