تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۲۶۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۱,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۴۵۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۹۶۷,۱۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۳۰۳,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۸۹۶,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+