تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
علمک پوشفیت پروتکت پلیران ۳۸۲,۸۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
علمک پوشفیت پروتکت پلیران ۹۴۴,۳۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+