تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون یک تکه ( علمک کوتاه ) پوشفیت پروتکت پلیران ۴۷۹,۴۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
سیفون یک تکه ( علمک کوتاه ) پوشفیت پروتکت پلیران ۶۵۲,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
سیفون یک تکه ( علمک کوتاه ) پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۸۵۵,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+