تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۴,۰۸۵,۲۲۰ ریال پلی ران اتصال
۰/۵ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۷,۲۶۹,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۱۳,۷۸۲,۵۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۲۰,۱۹۵,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+