تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۴,۹۸۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۰/۵ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۸,۱۷۰,۲۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۱۶,۲۸۸,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۲۴,۳۳۴,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+