تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۲۸۸,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۵۳۸,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۸۴۰,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۲۰۵,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۴۶۰,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۶۳۷,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۰۲۷,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۴۸۳,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۵۴۰,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۰۰۴,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+