تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کف شور سیفون دار(خروجی عمودی) پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۰۲۹,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
کرم یا طوسی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
کف شور سیفون دار(خروجی عمودی) پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۷۵۸,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
آب کاری کروم ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
کف شور سیفون دار(خروجی افقی) پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۱۲,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
کرم یا طوسی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
کف شور سیفون دار(خروجی افقی) پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۷۵۸,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
آب کاری کروم ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+