تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۳۴۹,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۳۷۷,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۴۴۰,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۴۸۰,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۷۲۲,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۸۸۵,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۲۵۷,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+