تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۳۲۷,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۳۷۰,۴۳۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۴۰۳,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۴۶۶,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۶۶۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۸۱۶,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی قابل تنظیم پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۲۸,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+