تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۳۳۸,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۳۸۵,۸۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۴۲۳,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۴۷۸,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۷۰۳,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۸۵۱,۲۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست پایدارسقفی آویز پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۵۵,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+