تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۴۳,۰۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۷۵,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۴۲,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۸۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۴۷۳,۴۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۵۸۹,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۶۸۵,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست دیواری روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۴۴۰,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+