تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۱۵۷,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۴۳,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۵,۱۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۶۹,۹۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۴۰۲,۵۷۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۴۶۷,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۶۵۹,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۷۶۶,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+