تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۵۹,۷۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۰۴,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۷۵,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۹۶,۱۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۴۸۳,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۶۰۱,۸۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۷۵۹,۷۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۴۶۸,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+