تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱۷۹,۷۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
زانو ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۳۷۵,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
زانو ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۷۸۶,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
زانو ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۱۳۶,۴۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
زانو ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲,۳۳۸,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
زانو ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱۴,۴۵۸,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ( دست ساز) ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+