تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۳۲۸,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۵۲۸,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۵۷۴,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۸۱۰,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۵۲۸,۱۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰/۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۱۲,۷۹۷,۰۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+