تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۳۵۸,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۷۷۴,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۷۴۹,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲,۴۷۷,۳۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۵,۲۷۴,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+