تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۸۷درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۵۲۸,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه تبدیل ۸۷درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۹۸۱,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+