تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۵۷۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۰۶۵,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۲۴۷,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲,۰۸۷,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۳,۴۵۵,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۱,۴۶۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+