تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۷۰۷,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۳۰۵,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۸۹۹,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۳,۹۴۲,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+