تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۹۶,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۲۵۲,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+