تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
دریچه بازدید پوشفیت سایلنت پلیران ۲۳۳,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ ( دریچه ۶۳) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
دریچه بازدید پوشفیت سایلنت پلیران ۲۷۲,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ ( دریچه ۶۳) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
دریچه بازدید پوشفیت سایلنت پلیران ۵۶۵,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
دریچه بازدید پوشفیت سایلنت پلیران ۷۳۹,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ ( دریچه ۱۱۰) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
دریچه بازدید پوشفیت سایلنت پلیران ۹۱۷,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ ( دریچه ۱۱۰) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+