تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش تست پوشفیت سایلنت پلیران ۴۲,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
درپوش تست پوشفیت سایلنت پلیران ۸۹,۴۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
درپوش تست پوشفیت سایلنت پلیران ۱۵۶,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
درپوش تست پوشفیت سایلنت پلیران ۱۹۰,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
درپوش تست پوشفیت سایلنت پلیران ۳۲۸,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
درپوش تست پوشفیت سایلنت پلیران ۵۷۴,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+