تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله یکسر سوکت پوشفیت پلیران( سایلنت) - ۳۰سانتی متری ۲۷۳,۶۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله یکسر سوکت پوشفیت پلیران( سایلنت) - ۵۰سانتی متری ۳۶۷,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۵۷۱,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۰۷۶,۷۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۵۲۴,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰ سانتی متری ۳۲۷,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۵۶۹,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۹۶۳,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۸۸۵,۰۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰ سانتی متری ۲,۷۱۶,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+