تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۴۷۰,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۶۴۵,۳۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۱۴۱,۸۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰سانتی متری ۱,۶۱۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۶۲۴,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۰۳۶,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۹۶۳,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰ سانتی متری ۲۹,۵۵۳,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۱,۲۴۶,۵۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۹۱۱,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+