تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کف شور سیفون دار(خروجی عمودی) پوشفیت سایلنت پلیران ۵۲۶,۷۷۰ ریال پلی ران اتصال
کرم یا طوسی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
کف شور سیفون دار(خروجی عمودی) پوشفیت سایلنت پلیران ۸۹۹,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
آب کاری کروم ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
کف شور سیفون دار(خروجی افقی) پوشفیت سایلنت پلیران ۵۶۹,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
کرم یا طوسی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
کف شور سیفون دار(خروجی افقی) پوشفیت سایلنت پلیران ۸۹۹,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
آب کاری کروم ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+